Kolejna wizyta norweskich i polskich sędziów w Radzie Europy i Trybunale Praw Człowieka

Dodano przez: Paulina Bujak | 28 czerwca 2017

Council_of_Europe_Agora_building_in_StrasbourgNorweska Administracja Sądów (Norwegian Courts Administration) i Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowały we współpracy z Radą Europy wizytę studyjną w Trybunale Praw Człowieka oraz w Radzie Europy w Strasburgu, dla przedstawicieli polskich oraz norweskich organów sądowych. Wizyta odbyła się w dniach 22 – 23 maja 2017 roku. Była to trzecia z kolei wizyta sędziów z obu krajów w Strasburgu. Poprzednie wizyty, które odbyły się w terminach: 29 listopada – 2 grudnia 2016 r. oraz 9-12 stycznia 2017 r., były organizowane w ramach projektu realizowanego w ramach funduszy norweskich przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu.

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Rady Europy m.in.: Biura Komisarza Praw Człowieka, Dyrekcji Generalnej ds. Praw Człowieka i Praworządności czy z przedstawicielami Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników – HELP. W programie wizyty przewidziano również spotkania z p. prof. K. Wojtyczkiem oraz p. E. Møse – sędziami ETPCz wybranymi odpowiednio z ramienia Polski oraz Norwegii. W dniu 23 maja 2017 roku uczestnicy mieli okazję wziąć udział, jako publiczność, w rozprawie przed Wielką Izbą w sprawie Sharxhi i inni przeciwko Albanii, nr 10613/16.

Wszystkie spotkania zrealizowane w ramach wizyty studyjnej podkreślały wagę praw gwarantowanych przez ETPCz oraz fakt, że oba państwa nie mogą zaprzestać podejmowania dalszych wysiłków zmierzających do zapewnienia realizacji podstawowych praw człowieka.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z wizyty.

Print Friendly, PDF & Email