Lista ekspertów oceniających wnioski


Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 18.11.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów został zakończony. 

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz przesłały kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie : wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze. 

Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – pozasądowe rozwiązywanie sporów (plik)

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 21.04.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz przesłały kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie : wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze.

Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – technologie informacyjne (plik)

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinach: wymiar sprawiedliwości – studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (plik)

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (plik)

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 18.01.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskały certyfikaty potwierdzające ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie, będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze.

Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – obsługa interesanta w sądzie (plik)

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – finanse publiczne

Ministerstwo Sprawiedliwości -Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że ogłoszony w dniu 04.08.2015 roku nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie wymiar sprawiedliwości – finanse publiczne został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskały certyfikaty potwierdzające ukończenie programu szkoleniowego. Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji i uzupełnieniu.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów – finanse publiczne (plik)