Powtórna analiza rynku na zakup materiałów promocyjnych

Dodano przez: Paulina Bujak | 1 sierpnia 2017

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na zakup materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia (przy tworzeniu wycen prosimy zwrócić uwagę na dwie nowe pozycje w OPZ tj. pozycja nr 16 i 17).

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail: nmf@ms.gov.pl, do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz wyceny

Print Friendly, PDF & Email