Wiadomości

Use filters to quickly find topic you'r interested in

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Informacja nt. spotkania kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-07-15

Nowy formularz Wniosku o platność

Informacja dla beneficjentów projektów predefiniowanych. Od dnia 3 lipca 2015 r. obowiązuje nowy wzór Wniosku o Płatność. W związku z tym Wniosek o płatność za okres maj – czerwiec 2015 należy złożyć na nowym formularzu. Przypominamy, że istnieje wymóg podpisania każdego ze składanych dokumentów oraz parafowaniu każdej strony składanych dokumentów i obowiązek przekazywania elektronicznej wersji WOP w postaci pliku edytowalnego. […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-07-07

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy systemu RFID

W dniu 26.06.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r. Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z-362-8_2015

Print Friendly, PDF & Email

2015-07-06

Seminarium dotyczące systemu zarządzania strategicznego i implementacji strategii

25 i 26 czerwca br. delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła wizytę studyjną w Trondheim, w Norwegii. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie budowania i wdrażania strategii w sądownictwie. Seminarium zostało zorganizowane w ramach sieci współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Norweską Administracja Sądów (NCA) i zostało sfinansowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-06-30

Spotkanie organizacyjne poświęcone cyklowi seminariów pn. „Uzasadnienie orzeczeń sądowych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako integralna część metodyki pracy sędziego”

W dniu 17 czerwca 2015 r. w Pradze odbyło się spotkanie poświęcone organizacji cyklu seminariów pn. Uzasadnienie orzeczeń sądowych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako integralna część metodyki pracy sędziego. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Operatora Programu PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości we współpracy z: […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-06-29

Zmiana Regulacji w odniesieniu do Funduszu Współpracy Dwustronnej

W dniu 10 czerwca br. zostały zmienione przez darczyńców Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Zmiany Regulacji dotyczą kwestii związanych z Funduszem współpracy dwustronnej na poziomie krajowym oraz na poziomie programu. Obecnie zmienione regulacje dostępne są w języku angielskim na stronie […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-06-25

Podsekretarz Stanu na konferencji „Nowoczesne metody zarządzania sądami”

W dniach 19-20 maja 2015 r. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Wojciecha Hajduka,  odbyła się konferencja „Nowoczesne metody zarządzania sądami”, organizowana przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, dyrektorzy sądów, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci z zakresu zarządzania. Tematyka konferencji była […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-05-22

Konferencją otwierająca projekt „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” organizuje w dniach 19-20 maja 2015 r. konferencję inaugurującą rozpoczęcie działań w projekcie. Tematyka konferencji poświęcona będzie omówieniu założeń wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu, zagadnieniom związanym z zarządzaniem jednostką organizacyjną sądownictwa oraz innym aspektom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W trakcie konferencji przedstawiciele […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-05-18

Posiedzenie Komitetu Współpracy 7 maja 2015 r.

W dniu 7 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Tym razem spotkanie odbyło się w Norwegii (Trondheim), w siedzibie Norweskiej Krajowej Administracji Sądów (NCA). W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu tj. przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-05-11

Wizyta monitorująca projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Operator Programu przeprowadził wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych.  Celem wizyty była ocena przygotowania Oddziału IT Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do realizacji projektu. Operator Programu miał szansę poznać osobiście nowo powstały zespół projektowy, który uległ zmianie ze względu na przekazanie realizacji […]

Print Friendly, PDF & Email

2015-04-10