Wiadomości

Use filters to quickly find topic you'r interested in

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”. […]

Print Friendly, PDF & Email

2018-05-15

Powtórna analiza rynku na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają […]

Print Friendly, PDF & Email

2018-05-11

Analiza rynku na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają […]

Print Friendly, PDF & Email

2018-04-26

Analiza rynku na usługę kompleksowej organizacji dwóch spotkań na terenie Warszawy

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę kompleksowej organizacji dwóch dwudniowych spotkań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego perspektywa 2014-2021, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy […]

Print Friendly, PDF & Email

2018-01-10

Szczęśliwego Nowego roku 2018!

Drodzy! W nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzymy Wam szczęścia i pomyślności, samych sukcesów zawodowych, ciekawych projektów, realizacji celów rozwojowych oraz rodzinnego ciepła i radości każdego dnia.

Print Friendly, PDF & Email

2017-12-29

Fundusze norweskie dla wymiaru sprawiedliwości – konferencja zamykająca perspektywę 2009-2014

12 grudnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak otworzył konferencję podsumowującą program realizację programu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich. – Kiedy zaczynaliśmy współpracę w ramach funduszy norweskich byliśmy sobie niemalże zupełnie obcy. Dziś, po 5 latach współpracy, realizujemy wspólne inicjatywy, seminaria, wizyty studyjne, poznajemy wzajemnie rozwiązania systemowe funkcjonujące w naszych systemach prawnych. Polscy sędziowie […]

Print Friendly, PDF & Email

2017-12-18

Warsztat dla operatorów programów finansowanych z funduszy norweskich

W dniach 20-21 listopada, w Warszawie, odbył się warsztat w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, finansowanego ze środków funduszy norweskich w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Uczestnikami warsztatu było ok. 30 przedstawicieli operatorów programów finansowanych ze środków funduszy norweskich, pracowników instytucji administracji publicznej […]

Print Friendly, PDF & Email

2017-11-29

Ogłoszenie zamówienia na usługę trenerską

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na usługę trenerską. I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapytania ofertowego (zgodnie z art. […]

Print Friendly, PDF & Email

2017-11-07

Ogłoszenie zamówienia na zakup materiałów promujących fundusze norweskie

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych wraz z ich oznaczeniem oraz dostawą do wskazanego miejsca […]

Print Friendly, PDF & Email

2017-11-06

Konferencja na temat edukacji prawnej młodzieży i mediacji w szkole

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z norweską organizacją „Trygg Læring” zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”. – Od naszej pracy w dużej mierze zależy, jak młodzi ludzie będą korzystać z instytucji, które przysługują w państwie obywatelowi. To ważne dla jakości życia społecznego – […]

Print Friendly, PDF & Email

2017-10-24