Wiadomości

Use filters to quickly find topic you'r interested in

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług / Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-09-20

Analiza rynku na usługę moderowania konferencji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na wykonanie usługi w zakresie moderowania konferencji, udziału w dyskusji panelowej dotyczącej systemów informatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług w sądownictwie oraz przygotowanie artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas konferencji. Przedmiotowa konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. (2 dni robocze), realizowana będzie w ramach […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-09-07

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych. 1.       Zakres zamówienia Zakres zamówienia oraz warunki […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-09-05

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-29

Szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie realizowanych szkoleń stacjonarnych zostały przygotowane szkolenia e-learningowe dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematy szkoleń e-learnigowych – Norweski Mechanizm Finansowy 1. Kompetencje kierownicze […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-17

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-12

Dostęp do platformy szkoleniowej ZSRK

W związku z zamieszczeniem na platformie szkoleniowej ZSRK szkoleń e-learningowych,  programów kształcenia ustawicznego opracowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poniżej przekazuje dodatkowe informacje. W celu odbycia szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać login i przypisaną rolę LSO. O założenie loginu (o ile pracownik nie posiada) oraz […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-12

Programy kształcenia ustawicznego dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano: 1. Program Kształcenia Ustawicznego dla kadry zarządczej sądów powszechnych, 2. Program Kształcenia Ustawicznego dla pracowników sądów powszechnych (z wyłączeniem kadry zarządczej). Program kształcenia ustawicznego określa jak efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe, aby w sposób właściwy […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-12

Szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych – podsumowanie

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 07.01.2016 do 26.03.2016 r. realizowano szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematyka szkoleń: I. Obszar dotyczący zarządzania kadrami: 1. doskonalenie […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-12

Studia podyplomowe

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości realizuje zadanie – studia podyplomowe. Do 30 czerwca 2016 r. pozytywnie zweryfikowano 150 kompletów dokumentów o refundację studiów podyplomowych i wypłacono środki na łączną kwotę 547 715,00 zł. Kadra sądów powszechnych podjęła studia podyplomowe na ok. 33 kierunkach tj. zarządzanie […]

Print Friendly, PDF & Email

2016-08-12