Analiza rynku na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy

Dodano przez: | 21 lutego 2019

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl@ms.gov.pl, do końca dnia 28 lutego 2019 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  (OPZ).

UWAGA: Ze względu na konieczność porównania kosztów realizacji zmówienia w obiekcie trzy- i czterogwiazdkowym, uprzejmie prosimy o podanie standardu obiektu proponowanego przez Państwa, opcjonalnie podanie nazwy, a o ile jest to możliwe przygotowanie wyceny w dwóch wersjach osobno dla każdego standardu.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące treści OPZ, w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Formularz wyceny
Print Friendly, PDF & Email