Rozeznanie rynku

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 3 marca 2020

Zamówienie na usługę kontroli wstępnej zamówień publicznych.

 

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na Zamówienie na usługę kontroli wstępnej zamówień publicznych na potrzeby Operator Programu „Sprawiedliwość” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail nmf@ms.gov.pl, do końca dnia 6 marca 2020 r.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  (OPZ).

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące treści OPZ, w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 

Print Friendly, PDF & Email