Rozeznanie rynku na usługę dostarczania posiłków.

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 18 maja 2020

Zamówienie na usługę : „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych na terenie Warszawy.”

 

 

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Operatora Programu „Sprawiedliwość” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail nmf@ms.gov.pl, do końca dnia 22 maja 2020 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  (OPZ).

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące treści OPZ, w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Print Friendly, PDF & Email