Rozeznanie rynku

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 13 grudnia 2019

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kompleksową organizację           2 szkoleń wraz z usługą cateringową oraz noclegową dla Ministerstwa Sprawiedliwości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Zakres szkoleń:

  1. prawidłowego zamykania projektów współfinasowanych ze środków unijnych w praktyce,
  2. kwalifikowalności wydatków dla projektów współfinansowanych z EFS.

 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl, do dnia 19 grudnia 2019 r.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Print Friendly, PDF & Email