Wybrano wykonawcę kontroli wstępnej.

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 30 lipca 2020

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zapewnienie usługi kontroli wstępnej zamówień publicznych na potrzeby Operator Programu „Sprawiedliwość” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 złożono osiem ofert.

Na podstawie przyjętych dwóch kryteriów oceny, tj:  kryterium najniższej ceny brutto oraz kryterium udokumentowanego doświadczenia z zakresu kontroli/audytu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z Dyrektywami UE, a także doświadczenia w kontroli/audycie w zakresie wdrażania środków europejskich, wybrano ofertę, której autorem jest Pan Jarosław Sobczak, z ceną brutto za pojedynczą usługę w wysokości 639,60 zł.

Poniżej zestawienie ofert wraz z punktacją.

Print Friendly, PDF & Email