Lista projektów predefiniowanych

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, realizuje 6 projektów predefiniowanych, tj. projektów niewyłanianych w trybie konkursowym. Projekty te skupiają się przede wszystkim na poprawie funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rolę Operatora Programu pełni Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

PROJEKTY PREDEFINIOWANE:

  1. Projekt nr 1 – Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych
  2. Projekt nr 2 – Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi
  3. Projekt nr 3 – Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)
  4. Projekt nr 4 – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym
  5. Projekt nr 5 – Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu
  6. Projekt nr 6 – Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów