Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, realizuje 6 projektów predefiniowanych, tj. projektów niewyłanianych w trybie konkursowym. Projekty te skupiają się przede wszystkim na poprawie funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rolę Operatora Programu pełni Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.