Aktualności

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

W dniu dzisiejszym, w Dzienniku Gazecie Prawnej, znajdą Państwo wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. Pan Jacek Połomski z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyjaśnia jak projekty informatyczne zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału administracyjnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” wpłynęły […]

2017-05-18

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział […]

2016-08-12

Zakończenie realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu usług katalogowych oraz centralnej poczty elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 lipca 2016 r. zakończyła się realizacja umowy na dostawę i wdrożenie systemu usług katalogowych oraz centralnej poczty elektronicznej, tym samym przedostatni etap projektu został zrealizowany. Wszystkie produkty umowy zostały dostarczone w terminie, a protokół odbioru został podpisany bez zastrzeżeń. Wskazane systemy informatyczne funkcjonują w tym momencie produkcyjnie.  

2016-08-09

Informacja dla odbiorców projektu AD – problemy zidentyfikowane podczas wdrożenia

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowane zostały przez użytkowników końcowych systemów zagadnienia problemowe o charakterze techniczno-organizacyjnym wymagające wyjaśnień. Poniżej przedstawione są najistotniejsze zagadnienia: 1. Czy użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli stałe i z góry narzucone rozmiary skrzynek pocztowych? Tak, użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli w momencie zakładania skrzynki narzucony jej maksymalny rozmiar. Aktualne profile […]

2016-05-25

Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla przedstawicieli sądów

W dniach 18-19 stycznia 2016 r. w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.   Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego. W trakcie spotkania przedstawione zostały postępy w realizacji […]

2016-04-25

Konferencja informacyjno-szkoleniowa we Wrocławiu

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja zorganizowana w ramach projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego. W trakcie […]

2016-04-15

Konferencja Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych

W dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla sędziów – Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na […]

2015-11-18

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie centralnej usługi katalogowej oraz centralnej poczty elektronicznej

W dniu 30.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest wdrożenie oraz utrzymanie centralnej usługi katalogowej i uwierzytelniania oraz centralnej poczty elektronicznej w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 9.09.2015 r. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_162_11_15

2015-07-30

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy Systemu Zarządzania Tożsamością

W dniu 22.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 1.09.2015 r. Ogłoszenie dostępne pod adresem:http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_362_10_15

2015-07-23

Spotkanie informacyjne projektu w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach prezentacji omówiony został bieżącego stan realizacji projektu oraz prace planowane w najbliższym czasie. Istotnym punktem w części […]

2015-07-13