Aktualności

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

W dniu dzisiejszym, w Dzienniku Gazecie Prawnej, znajdą Państwo wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. Pan Jacek Połomski z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyjaśnia jak projekty informatyczne zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału administracyjnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” wpłynęły […]

2017-05-18

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział […]

2016-08-12

Konferencja podsumowująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wezmą interesariusze projektu, w tym Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych […]

2016-08-04

Stan realizacji projektu RFID

W dniu 18 stycznia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, które umożliwiło podpisanie umowy pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i firmą Comarch Polska SA (dalej: Wykonawca). W wyniku zawartej umowy, realizowany jest harmonogram, którego zasadniczym przedmiotem jest wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi, […]

2016-05-20

Konferencja inaugurująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r., w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele […]

2016-04-29

Informacja nt. Konferencji dla Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

W dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla Sędziów-Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy Ministerstwa Sprawiedliwości. Na konferencji zaprezentowano między innymi […]

2015-11-18

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, w których istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu RFID. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej […]

2015-08-06

Informacja nt. spotkania kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym […]

2015-07-15

Spotkanie kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9.07.2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym etapie projektu. […]

2015-07-06

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy systemu RFID

W dniu 26.06.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r. Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z-362-8_2015

2015-07-06