Projekt nr 5

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

 

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

 

Projekt predefiniowany nr 5 pt. „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”
Okres realizacji: 1 września 2013 – 31 marzec 2016 r.

Budżet projektu: 610 000 EURO

Decyzja w sprawie dofinansowania projektu: 27 sierpnia 2013 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości). -> Więcej

Rezultatami projektu będą:

  • upowszechnienie wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wśród nieletnich w szkołach gimnazjalnych;
  • upowszechnienie wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wśród nieletnich w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach polityki edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanemu doświadczeniu możliwe będzie wdrożenie w szerszym zakresie dobrych praktyk opracowanych podczas realizacji wcześniejszego przedsięwzięcia. Ewaluacja dotychczas realizowanego wsparcia (której wyniki przedstawione są w opisie projektu predefiniowanego „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”) wykazała, iż proponowane spotkania edukacyjne przyczyniają się do istotnego zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie.

Ogólny opis działań/zadań w projekcie

Spotkania edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych (autorski program edukacyjny oraz materiały dydaktyczne). W czasie zajęć planuje się przeprowadzić symulację sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywać będą role procesowe: sędziów, prokuratorów, oskarżonych, pokrzywdzonych i świadków w oparciu o zadane studium przypadku. Dla młodszych dzieci planuje się zajęcia z odgrywaniem scenek, quizami oraz innym aktywizującymi metodami tak, by poprzez zabawę i warsztat wyposażyć je w praktyczną wiedzę i wesprzeć wykształcenie odpowiednich postaw wobec prawa.

Grupa docelowa

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Beneficjent projektu

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Strona projektu

www.edukacjaprawna.gov.pl

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:


Aktualności


Zobacz efekty – Analizy, raporty i podsumowania


Kontakt