Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Podsekretarz stanu z wizytą w Norwegii

W dniu 2 marca 2017 roku w Trondheim odbyło się spotkanie Pana Łukasza Piebiaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z Dyrektorem Norweskiej Administracji Sądów (NCA) Svenem Mariusem Urke. Wizyta członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości podczas 5-letniej już współpracy, w ramach programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, pomiędzy Ministerstwem a […]

2017-03-06

Workshops related to improving social and organizational competences for the managerial staff of the common courts summary

In connection with the implementation by the Department of Courts, Organization and Judicial Analyses of the project entitled Modern methods of court management (implementation) an agreement was implemented for the Ministry of Justice covering complex organisation, conducting, and substantive and logistic servicing of workshops related to improving social and organizational competences for 1,800 employees of […]

2017-02-09

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych – podsumowanie

W związku z wdrażaniem przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości projektu pn. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)  zrealizowano dla Ministerstwa Sprawiedliwości umowę obejmującą kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę merytoryczną, logistyczną warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1800 pracowników sądów powszechnych wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych i […]

2017-02-09

Polscy i norwescy sędziowie w Radzie Europy

W dniach 10-11 stycznia br. polscy prezesi sądów okręgowych oraz sędziowie norwescy odwiedzili Radę Europy oraz siedzibę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wizytę zorganizował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (DWMPiC) w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z Radą Europy i Norweską Administracją Sądów finansowana w ramach projektu finansowanego ze środków norweskich. Styczniowe spotkanie sędziów […]

2017-01-24

E-usługi dla obywateli – międzynarodowa konferencja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości polscy i zagraniczni eksperci spotkali się w Warszawie na dwudniowej (12-13 grudnia) międzynarodowej konferencji „Standardy i dobre praktyki z zakresu e-usług w administracji publicznej”. Głównym tematem debaty i wymiany doświadczeń były rozwiązania informatyczne, które usprawniają działanie wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu wzięli udział Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Karol Okoński […]

2017-01-05

Electronic services for citizens – an international conference under the auspices of the Ministry of Justice

On the initiative of the Ministry of Justice, Polish and foreign experts met in Warsaw at a two-day (12-13 December) international conference entitled “Standards and best practice in the field of e-services in public administration”. The participants discussed mainly IT solutions which streamline the administration of justice. They also shared their experiences in this respect. […]

2017-01-05

Owocne spotkanie Beneficjentów projektów i Operatorów Programów obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

W dniach 27-28 października 2016 r., w Popowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji z obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, realizujących projekty w ramach perspektywy 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem spotkania był Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności […]

2016-10-31

Powtórne ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

Informujemy, iż zgodnie z ust. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przypadku przedłożenia w ramach zapytania ofertowego tylko jednej oferty od Wykonawcy, należy […]

2016-09-27

Spotkanie Operatora z Beneficjentami projektów

21 września 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Operatora i Beneficjentów Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Ogólnym celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji i wdrażania projektów. Co w szerszym znaczeniu polegało nie tylko na podsumowaniu wyników realizacji poszczególnych projektów, […]

2016-09-27

Posiedzenie Komitetu Współpracy w Norwegii

W dniu 15 września 2016 r. w Norwegii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Partnera – Norweskiej Administracji Sądów w Trondheim. Poza gospodarzami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również za pośrednictwem wideokonferencji  przedstawiciele […]

2016-09-21