Analiza rynku na usługę ekspercką.

Dodano przez: tomasz.gajewski | 14 lutego 2020

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania fiszki projektu pozakonkursowego koncepcyjnego na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail:  Tomasz.Gajewski@ms.gov.pl do końca dnia 21 lutego 2020 r.

 

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Formularz wyceny