Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej”

Dodano przez: monika.osmanska | 16 października 2019

W dniu 16 października 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi o wartości 4 916 215,50 PLN.

Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003_2019

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów_konkurs 003_19