Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych”

Dodano przez: tomasz.gajewski | 18 grudnia 2019

W dniu 18 grudnia 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi o wartości 2 977 402,44 PLN.