Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Dodano przez: tomasz.gajewski | 14 lutego 2020

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

W dniu 14 lutego 2020 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie (3 wnioski w zakresie modułu szkoleniowego I i 3 wnioski w zakresie modułu szkoleniowego II). W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 2 projektom, tj. po 1 projekcie w ramach każdego modułu (moduł I – projekt o wartości 999 854,40 PLN; moduł II –  projekt o wartości 1 199 767,20 PLN).