„Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych” zostały skierowane do negocjacji”

Dodano przez: tomasz.gajewski | 9 grudnia 2019

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje poniżej listę projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych” zostały skierowane do negocjacji.