Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19

Dodano przez: Anna Molenda | 10 maja 2019

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19

„Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa”

Lista projektów skierowanych do negocjacji