Projekty skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19

Dodano przez: tomasz.gajewski | 31 stycznia 2020

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury” zostały skierowane do negocjacji

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w załączeniu publikuje listę projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury” zostały skierowane do etapu negocjacji