ROZEZNANIE RYNKU NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W RAMACH PO WER

Dodano przez: Anna Molenda | 18 kwietnia 2019

Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje realizację zamkniętych szkoleń w podziale na 2 zadania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości  przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl , do dnia 23 kwietnia 2019 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Formularz szanowania

Opis Przedmiotu Zamówienia