Rozeznanie rynku – szkolenia dla beneficjentów PO-WER

Dodano przez: tomasz.gajewski | 23 czerwca 2020

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kompleksową organizację 2 szkoleń dla beneficjentów wraz z usługą cateringową oraz noclegową dla Ministerstwa Sprawiedliwości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Zakres szkoleń:

  1. kwalifikowalność kosztów dot. projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – szkolenie dla Beneficjentów
  2. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w Centralnym Systemie Teleinformatycznego SL 2014  w ramach PO WER– szkolenie dla Beneficjentów.

 

 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl , do dnia 03 lipca 2020 r.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.