Ogłoszenia o naborach

AKTUALNE

Ponowne wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Efektywne zarządzanie pracą wydziału sądowego”

ARCHIWALNE

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej dla kadr wymiaru sprawiedliwości”

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Efektywne zarządzanie pracą wydziału sądowego”

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw”

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Prokuratury Krajowej pt. „Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS”

Wezwanie do złożenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 pn. „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych”