Ogłoszenia o wynikach naborów

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”


Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19


Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych”

Więcej informacji znajdziesz TU


Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych” zostały skierowane do negocjacji


Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19