Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Zamówienie na usługę ekspercką

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje o publikacji ogłoszenia na usługę Ekspercką. I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapytania ofertowego (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z […]

2020-03-13

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”.

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla  Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”. Termin spotkania informacyjnego: 03 […]

2019-11-26