Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”.

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla  Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”. Termin spotkania informacyjnego: 03 […]

2019-11-26

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (Prokuratura Krajowa)

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) wzywa PROKURATURĘ KRAJOWĄ do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Usprawnienie procesów zarządzania procesami i usługami IT oraz eksploatacją infrastruktury techniczno-systemowej w jednostkach organizacyjnych […]

2019-10-07

Informacja o projektach skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19

W zakładce „Informacje o wynikach konkursów” opublikowana została „Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej” zostały skierowane do negocjacji” Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami. https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/strona-glowna/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow/ogloszenia-o-wynikach-konkursow

2019-09-03