Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/2019

2019-05-16

Formularz rejestracyjny na konferencję „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”

Zaproszeni eksperci przedstawią korzyści płynące z mediacji w sprawach gospodarczych,  przebieg takiej mediacji,  omówią zasady etyki mediatora oraz zastosowanie klauzul mediacyjnych. Konferencję otworzy Pan Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gościć będziemy prelegentów z Centrum Mediacji LEWIATAN oraz Centrów Arbitrażu i Mediacji z całej Polski. Konferencja skierowana jest do beneficjentów projektów realizowanych w ramach […]

2019-05-13

Ogłoszenie o naborach wniosków na konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 pn. „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego […]

2019-04-26

Powtórna analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje […]

2019-04-01

Ruszył nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2019r. Zapraszamy naszych beneficjentów do wzięci udziału w wydarzeniu. W tym roku akcji DOFE towarzyszyć będą wydarzenia związane z obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncerty, pikniki i kina letnie będą jednymi z […]

2019-03-29