Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Analiza rynku na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane przez […]

2017-03-24

Spotkanie informacyjne dotyczace konkursu nr POWER.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji”

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17  pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego […]

2017-03-20

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”. Informacje o spotkaniu Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o […]

2017-01-10

Konferencja

W dniu 5 grudnia br. w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się Konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych: Innowacyjna przedsiębiorczość, Infrastruktura, Spójność społeczna, Cyfrowe państwo. Więcej informacji

2016-11-28

Informacja o webinarium

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chciałbyś dowiedzieć się, co oferują Fundusze Europejskie? Przygotowujesz projekt i chciałbyś poznać wymogi dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Zapraszamy na webinarium! Już we wtorek, 22 listopada, o godz. 9.30 zapraszamy na kolejne z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną. Dowiesz się z niego, jakie formy wsparcia […]

2016-11-18

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1. Pomoc Techniczna PO WER dla Ministerstwa Sprawiedliwości na 2015 r.  Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrożenia PO WER przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia) oraz  zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji. 2. Pomoc Techniczna POWER dla […]

2016-08-03

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

1. Wsparcie zatrudnienia pracowników Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonujących zadania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.W ramach projektu finansowane będą koszty osobowe pracowników zaangażowanych w pełnienie obowiązków Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

2016-08-03

Analiza rynku na budowę strony www

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na budowę, administrowanie i hosting strony internetowej dedykowanej dla Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Ministerstwo […]

2016-04-27

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Instytucji Pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zakup usługi na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego przedmiotu zamówienia oraz określenie przybliżonej liczby dni roboczych na realizację ww. zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie […]

2015-10-26