Powtórna analiza na wykonanie badania ewaluacyjnego potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości

Dodano przez: | 17 maja 2019

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę  wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości” na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail:  szkoleniapower@ms.gov.pl  do końca dnia 21 maja 2019 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  (OPZ). Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące treści OPZ, w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz szacowania

Print Friendly, PDF & Email