Wiadomości

Use filters to quickly find topic you'r interested in

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Powtórna analiza na wykonanie badania ewaluacyjnego potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę  wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości” na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-17

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19

W dniu 16 maja 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-16

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 pn. „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-14

Formularz rejestracyjny na konferencję „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.17. „Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na konferencję pt. „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”. Zaproszeni eksperci przedstawią korzyści płynące z mediacji w sprawach gospodarczych,  przebieg takiej mediacji,  omówią zasady etyki mediatora oraz zastosowanie klauzul mediacyjnych. Konferencję otworzy Pan Łukasz […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-13

Powtórna analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-04-01

Ruszył nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2019r. Zapraszamy naszych beneficjentów do wzięci udziału w wydarzeniu. W tym roku akcji DOFE towarzyszyć będą wydarzenia związane z obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncerty, pikniki i kina letnie będą jednymi z […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-03-29

Analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-03-18

Analiza rynku na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-21

Konkurs fotograficzny #MySocialEurope

Komisja Europejska organizuje konkurs fotograficzny #MySocialEurope dla mieszkańców Unii Europejskiej (18-30 lat). Tematyką konkursu jest  „How should the Future of social Europe look like?”, inspiracją do zdjęć może być np. Europejski Filar Praw Socjalnych. Fotografie do konkursu należy przesłać do 4 marca br. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas The Young Citizens’ Dialogue w Sybinie 8 […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-14

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej” Na co można otrzymać dofinansowanie? […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-06
1 2 3 4 12 13
NEXT
PAGE