Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Program

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/2019

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-16

Formularz rejestracyjny na konferencję „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”

Zaproszeni eksperci przedstawią korzyści płynące z mediacji w sprawach gospodarczych,  przebieg takiej mediacji,  omówią zasady etyki mediatora oraz zastosowanie klauzul mediacyjnych. Konferencję otworzy Pan Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gościć będziemy prelegentów z Centrum Mediacji LEWIATAN oraz Centrów Arbitrażu i Mediacji z całej Polski. Konferencja skierowana jest do beneficjentów projektów realizowanych w ramach […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-05-13

Powtórna analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-04-01

Ruszył nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2019r. Zapraszamy naszych beneficjentów do wzięci udziału w wydarzeniu. W tym roku akcji DOFE towarzyszyć będą wydarzenia związane z obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncerty, pikniki i kina letnie będą jednymi z […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-03-29

Analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-03-18

Analiza rynku na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługę kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji na terenie Warszawy na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-21

Konkurs fotograficzny #MySocialEurope

Komisja Europejska organizuje konkurs fotograficzny #MySocialEurope dla mieszkańców Unii Europejskiej (18-30 lat). Tematyką konkursu jest  „How should the Future of social Europe look like?”, inspiracją do zdjęć może być np. Europejski Filar Praw Socjalnych. Fotografie do konkursu należy przesłać do 4 marca br. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas The Young Citizens’ Dialogue w Sybinie 8 […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-14

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej” Na co można otrzymać dofinansowanie? […]

Print Friendly, PDF & Email

2019-02-06