Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19

Dodano przez: | 16 maja 2019

W dniu 16 maja 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi o wartości 1 669 484,68 PLN.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/2019

Print Friendly, PDF & Email