Powtórna analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową

Dodano przez: | 1 kwietnia 2019

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym emisji dwóch audycji radiowych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumencie „Założenia współpracy ze stacjami radiowymi” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl, do końca dnia 8 kwietnia 2019 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z założeniami współpracy opisanymi w załączonym do ogłoszenia dokumencie. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące jego treści, w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości i pytań uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik:

Założenia współpracy ze stacjami radiowymi

Print Friendly, PDF & Email